Boekhouding
Beheer verdeelsleutels, Automatische verdeling kosten, Beheer en afdrukken van afrekeningen op verschillende niveaus, Automatische facturen beheer aan mede-eigendom, Beheer kosten, Financiële bewerkingen, opvolgen bankrekeningen, Diverse boekingen, Automatisch betalingsverkeer (binnenlandse en buitenlandse betalingen), Verwerkingen binnenkomende betalingen via OGM, Beheer leveranciers,… .

Beheer van reservefonds
Opvragen en opvolgen provisies/bijstortingen, Opmaken rappels provisies, Regularisaties en terugbetalingen.

syndic

Beheer van kosten/tellers
Opname van tellers gas, elektriciteit, water, enz…, Automatisch ventileren tellers naar facturen/kosten (globale/privatieve), Beheer privatieve facturen, Diverse lijsten zoals een kosten overzicht, verdeling van de kosten, afrekeningen, afrekeningen aan huurders, vergelijkende tabellen kosten tussen verschillende jaren/periodes, diverse statistieken,… .

syndic

Schadeclaims
Visualisatie van het schadeclaim dossier met omschrijving en opvolging stadia, Beheer van offertes/devies, facturen (met controle t.o.v. verzekeringen) enz…, Permanente visualisatie van het saldo van het schadedossier, Automatisch opstellen aangifte schadeclaim.

Budgetten
Aanmaken van budgetten, Afpunten werkelijke kosten t.o.v. budget.

Werkopdrachten
Beheer aanvraag offertes aan leveranciers, Makkelijk opzoeken leveranciers per soort (elektriciens, loodgieters, enz…), Automatische aanvraag van devies, Automatisch boeken en verdelen van de kosten per mede-eigenaar/huurder, Opstellen van vergelijkende tabel kosten voor voorstelling op de vergadering, Opstellen van brieven aan de beheerraad van de syndic, Automatische selectie van offerte naar werkopdracht na goedkeuring op vergadering, Opvolging van stadia en planning van werkopdracht, Elektronisch betalingsverkeer, Rappels, devies, en andere brieven allen geautomatiseerd met e-mail, Beheer kuisopdrachten.

Beheer verzekeringen/onderhoudscontracten
Volledige fiche verzekeringscontracten/onderhoudscontracten, Link met effectieve documenten, Automatische mails ter verwittiging van vervallen contracten, Link met kosten verbonden aan contracten, Integratie met schadeclaims, Integratie met werkopdrachten, Opvraagbaar in de boekhouding.

Webmodule voor eigenaars
Raadplegen van kosten/rekeningen, raadplegen van verslagen van vergaderingen,raadplegen van balans, raadplegen van individuele afrekeningen, diverse statistieken/overzicht met mogelijkheid om kosten te vergelijken tussen verschillende periodes/jaren, overzicht van alle documenten van het medeeigendom zoals basisaktes, contracten enz...

Lijsten en ander drukwerk
Journaals, kostenlijsten, afrekeningen, balansen, grootboek, aanwezigheidslijsten,syndic contract, verslagen vergaderingen, automatische elektronische archivage van alle drukwerk, automatische link verslagen naar internetsite eigenaars, elektronisch documentbeheer, mogelijkheid tot verscheidene queries/selectie op bestanden voor mailmerges (bijv. enkel beheerraad, enz…), integratie met Microsoft.