CSM IMMO - Seizoenverhuring

csmimmoavanti

Voorbereiding van het seizoen

beheer van diverse prijslijsten, prijslijstberekeningsmethoden en kalenders/periodes, opzoeken en melden van moeilijke aankomstdata (verlof, enz…), meerdere prijslijsten/kalenders per pand, opzoeken beste verhuurformules en prijzen per pand of gelijkaardige panden uit historiek verhuringen, beheer van de mandaten, rappels van mandaten, simulaties van prijzen, automatische mailing naar huurders vorige seizoen en verlenen van opties, enz…

seizoen

Verhuring

vraag en aanbod, voorstellen aan kandidaten met mogelijkheid tot verlenen van een optie, opzoeken met verscheidene criteria, online aangepaste bezette periodes en dit zowel op internet als op het systeem zelf, link met website CIB (www.aha.be), mogelijkheid om voorstellen per dag, weekend, midweek, week, 14 dagen , maand, en dit voor verscheidene verhuurperiodes, enz…,mogelijkheid tot maken van package (bijv. met diner in restaurant, huur strandcabine, enz…),versturen per e-mail van de voorstellen, opvolging van de verleende opties, opstellen van verhuurcontract met al dan niet extra kosten/prestaties (opkuis, cabine, enz…), annulatie van contracten en automatische boeking en vrijgave van bezette periode,afdrukken of e-mail van contract met al dan niet de verhuurvoorwaarden,diverse consultatiemogelijkheden van de bezetting van de panden, ingave van extra kosten aan huurder, opvragen voorschotten aan huurder, opstellen betalingsplan huurder, enz…

seizoen

Geïntegreerde boekhouding

Boekhoudplan, journalen, diverse boekingen, ingave/wijzigen Financiële bewerkingen (betalingen), automatisch betalingsverkeer of cheque/overschrijving, automatisch verwerken binnenkomende betalingen (OGM), beheer van de waarborgen, beheer van facturen voor eigenaars/huurders of de agence zelf, afrekening van huurders/waarborgen, directe opname in de firmaboekhouding van alle handelingen in verhuring, enz…

Beheer van het seizoen

Confirmatiebrieven verhuringen per fax/e-mail/drukken aan eigenaars en aan andere agences, verscheidene aankomst- en vertreklijsten, lijst van te verstrekken prestaties (o.a. kuisopdrachten), opvolging kuisopdrachten en eventuele herstellingen, opvolging van verzekeringen (o.a. annulatieverzekering), afrekening aan eigenaar, diverse mogelijkheden tot betalen van voorschotten aan eigenaar, opname van tellers, afrekenen van tellers aan huurders en/of eigenaar, statistieken van honoraria en andere opbrengsten, beheer van BTW-aangifte/listing, enz…

seizoen

Andere kenmerken

diverse mogelijkheden om eigen queries en documenten op te stellen, diverse brieven en etiketten per fax/e-mail, versturen per e-mail van drukwerk zoals contracten, afrekening huurder, afrekening eigenaar, confirmaties andere agences, enz…, integratie met Microsoft Office (Word, Excel), beheer van fotos, internetsite met mogelijkheid tot opzoeken panden en publicatie cataloog, internetsite voor eigenaars verhuring waar ze volgende mogelijkheden hebben : raadplegen mandaat; raadplegen bezetting per pand; raadplegen afrekeningen lopend en vorig seizoen; raadplegen van nog te ontvangen huurgelden.

Optimalisatie bezetting

verschillende statistieken en opzoekmogelijkheden op de bezetting/verhuring om beter beeld te vormen van doelpubliek en verhuurformule die het best past per pand of soort pand,uitgebreide mogelijkheden tot opstellen van prijslijsten en packages (bijv. incl. strandcabine, gastronomisch diner, enz…)

seizoen

Contactgegevens

CSM bvba
Bremdreef 11
B - 8020 Oostkamp
Tel. 050/27.71.35 Fax. 050/27.71.36

Partnerships

IBM business partner

Lexmark partner club

CSM Software Quick Links